Silver palljetter på svart botten

kontakt:
tel: 0415-10441 mail: info@ankistyger.se