Röd eller brun rutiga längder med 2 st omtag

kontakt:
tel: 0415-10441 mail: info@ankistyger.se